Rehoboth Baster Community

UPM Press Release, 18 April 2013

Share |

UPM stel sy saak rakkende die Babelse verwaring wat in Rehoboth deur die Burgermeester se verdraaide waarhede veroorsaak word.

Die UPM bestuur was oorspronklik nie van plan om op die twak wat deur die Burgermeester in die plaaslike koerantjie, op televisie en in die Republikein kwyt geraak was te reageer nie.

Op aandrang van die lede, maar in gebrek aan toegelate koerant spasie, word slegs die volgende feite voorgehou vir diegene wat nie deur Swapo misleiding verblind is om ‘n beredeneerde oordeel te vel nie. Een van die eienskappe van ‘n misleide persoon is dat hy nie die waarheid kan of wil erken nie. Daarom word daar nie veel hoop gekoester vir halstarrige misleidenes nie.

Die waarheid is dit wat die gemeenskap aan hulle lyf voel. Dat daar geen ontwikkeling behalwe die jaarlikse fondsoorplasing van die voertuig lisensie bydraë vir ‘n stukkie teerstraat, wat geen moeite van die administrasie verg om te bekom nie, gaan die dorps se infrastruktuur by die dag agteruit. Dan praat ons nie eens van wanpraktyke met betrekking tot misbruik van voertuie nie. Hopelik het die Burgermeester nie self die verklaring geskryf nie? En was sy weer om die bos gelei deur haar "raadgewers". Beweerde verbetering in verslag standaarde, wat in elk geval aanvegbaar is gaan die gemeenskap nie aan nie.

Wat die boikot van die spesiale vergadering deur opposisie lede betref is die waarheid dat die Oppossisie die Burgermeester op 03 April 2013 per brief in kennis gestel het dat hulle uit protes nie die Spesiale Raadsitting op 04 Maart 2013 sal bywoon nie deur ‘n demokratiese proses uit te oefen wat daarop gemik is om ‘n standpunt te stel. Die opposisie standpunt is dat prioriteite deur die Swapo meerderheid en hulle Swapo Uitvoerende Bestuur geignoreer word en nie die nodige aandag geniet wat geverg word van ‘n Dorpsraad wat omgee vir die inwoners en dienslewering as prioriteit ag.

Die Raadsitting was geskeduleer met punte op die Agenda wat nie lank uitstaande griewe van verskillende petisies, klagtes en knellende omstandighede geadresseer het nie. die feit dat daar volgens wetlike voorskrifte 72 uur vooraf kennis gegee word vir 10 jaarlikse Algemene Raadsvergaderings word slinks deur Swapo Raadslede omseil deur spesiale vergaderings wat nie die wetlike voorskrif met betrekking tot die standaard agenda hoef te volg nie. Dit het die gevolg dat dat daar sedert die termyn van die huidige Raad vir die beste deel van drie jaar nog nooit ‘n finansiele verslag, begrotings prestasie en nog minder ‘n oudit verslag aan die Raad voorgelê is nie. 

Wat die kontrak van die "CEO" betref! Net die volgende! Almal weet dat die kontrak einde Junie 2013 verstryk. Die UPM het versoek dat die pos betyds geadverteer word sodat die wetlike voorskrifte om die pos met die mees geskikte kandidaat te vul gevolg kan word. Sou Mnr. Jankovski die suksesvolle aansoeker wees het die opposisie ten minste gemoetsrus geniet dat hulle in beste oortuiging opgetree het. Die heraanstelling van Mnr. Jankovski is onwettig omdat die wetlike voorskrifte met betrekking tot kennisgewing van raadsvergaderings nie gevolg was en as sulks alle gedelegerde magte, veral met betrekking tot kontrakte wat hy moet teken veral die met betrekking op beleggers nul and void maak.

Dit was ‘n baie onverantwoordelike besluit van die Swapo Raadslede om Me. Coleen van Wyk uit Suid-Afrika in te vlieg om die kworum vir die vergadering te maak, maar moetswillig die oposisie nie kennis te gee vir die vergadering net om die wetlike voorskrifte te ignorer en sodoende te dobbel met beleggers belang. 

Op die mediaverklarings van die Burgermeester ag ons dit nie werd om te antwoord nie. Die inwoners van Rehoboth oor al die politieke vlakke heen ken die omstandighede waaronder die mense van Rehoboth gebuk gaan. Hulle weet dit is onlogies dat die minderheid ontwikkeling kan strem. 

Piet Junius

Visie –President UPM